وحید مجیدی

اطلاعات کشور سوئد


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سوئد
نام فارسی کشور: سوئد
نام انگلیسی کشور: Sweden
پایتخت: Stockholm
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 9,894,888 نفر
کد(های) تلفن کشور: 46
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: se
واحد(های) پولی رایج کشور:
Swedish krona | SEK | kr
زبان(های) رایج کشور:
Swedish

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

فاصله بین شهر های ایران

twitter facebook linkedin whatsapp telegram