اطلاعات کشور سوالبارد و یان ماین


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سوالبارد و یان ماین
نام فارسی کشور: سوالبارد و یان ماین
نام انگلیسی کشور: Svalbard and Jan Mayen
پایتخت: Longyearbyen
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 2,562 نفر
کد(های) تلفن کشور: 4779
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: sj
واحد(های) پولی رایج کشور:
Norwegian krone | NOK | kr
زبان(های) رایج کشور:
Norwegian
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود