وحید مجیدی

اطلاعات کشور سودان جنوبی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سودان جنوبی
نام فارسی کشور: سودان جنوبی
نام انگلیسی کشور: South Sudan
پایتخت: Juba
قاره: Africa
موقعیت قاره: Middle Africa
جمعیت حدودی: 12,131,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 211
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ss
واحد(های) پولی رایج کشور:
South Sudanese pound | SSP | £
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه وزن ایده آل و مناسب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram