وحید مجیدی

اطلاعات کشور سوریه


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سوریه
نام فارسی کشور: سوریه
نام انگلیسی کشور: Syrian Arab Republic
پایتخت: Damascus
قاره: Asia
موقعیت قاره: Western Asia
جمعیت حدودی: 18,564,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 963
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: sy
واحد(های) پولی رایج کشور:
Syrian pound | SYP | £
زبان(های) رایج کشور:
Arabic

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

جدول گروه های خونی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram