وحید مجیدی

اطلاعات کشور سیرالئون


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سیرالئون
نام فارسی کشور: سیرالئون
نام انگلیسی کشور: Sierra Leone
پایتخت: Freetown
قاره: Africa
موقعیت قاره: Western Africa
جمعیت حدودی: 7,075,641 نفر
کد(های) تلفن کشور: 232
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: sl
واحد(های) پولی رایج کشور:
Sierra Leonean leone | SLL | Le
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی چقدر کالری در روز باید مصرف کنی؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram