وحید مجیدی

اطلاعات کشور سینت مارتن


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سینت مارتن
نام فارسی کشور: سینت مارتن
نام انگلیسی کشور: Saint Martin (French part)
پایتخت: Marigot
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 38,247 نفر
کد(های) تلفن کشور: 590
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: mf , fr , gp
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
English , French , Dutch

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

قرآن کریم همراه ترجمه فارسی و انگلیسی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram