اطلاعات کشور سینت مارتن


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سینت مارتن
نام فارسی کشور: سینت مارتن
نام انگلیسی کشور: Sint Maarten (Dutch part)
پایتخت: Philipsburg
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 38,247 نفر
کد(های) تلفن کشور: 1721
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: sx
واحد(های) پولی رایج کشور:
Netherlands Antillean guilder | ANG | ƒ
زبان(های) رایج کشور:
Dutch , English
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود