وحید مجیدی

اطلاعات کشور صربستان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

صربستان
نام فارسی کشور: صربستان
نام انگلیسی کشور: Serbia
پایتخت: Belgrade
قاره: Europe
موقعیت قاره: Southern Europe
جمعیت حدودی: 7,076,372 نفر
کد(های) تلفن کشور: 381
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: rs
واحد(های) پولی رایج کشور:
Serbian dinar | RSD | дин.
زبان(های) رایج کشور:
Serbian

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

جدول گروه های خونی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram