وحید مجیدی

اطلاعات کشور فرانسه


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

فرانسه
نام فارسی کشور: فرانسه
نام انگلیسی کشور: France
پایتخت: Paris
قاره: Europe
موقعیت قاره: Western Europe
جمعیت حدودی: 66,710,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 33
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: fr
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

ساعت كشورهاي مختلف جهان

twitter facebook linkedin whatsapp telegram