وحید مجیدی

اطلاعات کشور فلسطین


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

فلسطین
نام فارسی کشور: فلسطین
نام انگلیسی کشور: Palestine, State of
پایتخت: Ramallah
قاره: Asia
موقعیت قاره: Western Asia
جمعیت حدودی: 4,682,467 نفر
کد(های) تلفن کشور: 970
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ps
واحد(های) پولی رایج کشور:
Israeli new sheqel | ILS | ₪
زبان(های) رایج کشور:
Arabic

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

قرآن کریم همراه ترجمه فارسی و انگلیسی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram