وحید مجیدی

اطلاعات کشور فیجی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

فیجی
نام فارسی کشور: فیجی
نام انگلیسی کشور: Fiji
پایتخت: Suva
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Melanesia
جمعیت حدودی: 867,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 679
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: fj
واحد(های) پولی رایج کشور:
Fijian dollar | FJD | $
زبان(های) رایج کشور:
English , Fijian , Hindi , Urdu

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

کرنومتر آنلاین

twitter facebook linkedin whatsapp telegram