وحید مجیدی

اطلاعات کشور قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند
نام فارسی کشور: قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند
نام انگلیسی کشور: British Indian Ocean Territory
پایتخت: Diego Garcia
قاره: Africa
موقعیت قاره: Eastern Africa
جمعیت حدودی: 3,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 246
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: io
واحد(های) پولی رایج کشور:
United States dollar | USD | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تعبیر خواب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram