وحید مجیدی

اطلاعات کشور لبنان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

لبنان
نام فارسی کشور: لبنان
نام انگلیسی کشور: Lebanon
پایتخت: Beirut
قاره: Asia
موقعیت قاره: Western Asia
جمعیت حدودی: 5,988,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 961
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: lb
واحد(های) پولی رایج کشور:
Lebanese pound | LBP | ل.ل
زبان(های) رایج کشور:
Arabic , French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

جدول گروه های خونی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram