وحید مجیدی

اطلاعات کشور لتونی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

لتونی
نام فارسی کشور: لتونی
نام انگلیسی کشور: Latvia
پایتخت: Riga
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 1,961,600 نفر
کد(های) تلفن کشور: 371
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: lv
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Latvian

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

فال ایتالیایی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram