وحید مجیدی

اطلاعات کشور لسوتو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

لسوتو
نام فارسی کشور: لسوتو
نام انگلیسی کشور: Lesotho
پایتخت: Maseru
قاره: Africa
موقعیت قاره: Southern Africa
جمعیت حدودی: 1,894,194 نفر
کد(های) تلفن کشور: 266
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ls
واحد(های) پولی رایج کشور:
Lesotho loti | LSL | L
South African rand | ZAR | R
زبان(های) رایج کشور:
English , Southern Sotho

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه مهریه به نرخ روز

twitter facebook linkedin whatsapp telegram