اطلاعات کشور لهستان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

لهستان
نام فارسی کشور: لهستان
نام انگلیسی کشور: Poland
پایتخت: Warsaw
قاره: Europe
موقعیت قاره: Eastern Europe
جمعیت حدودی: 40,359,101 نفر
کد(های) تلفن کشور: 48
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: pl
واحد(های) پولی رایج کشور:
Polish złoty | PLN | zł
زبان(های) رایج کشور:
Polish
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود