اطلاعات کشور لیتوانی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

لیتوانی
نام فارسی کشور: لیتوانی
نام انگلیسی کشور: Lithuania
پایتخت: Vilnius
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 3,015,909 نفر
کد(های) تلفن کشور: 370
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: lt
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Lithuanian
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود