اطلاعات کشور ماداگاسکار


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

ماداگاسکار
نام فارسی کشور: ماداگاسکار
نام انگلیسی کشور: Madagascar
پایتخت: Antananarivo
قاره: Africa
موقعیت قاره: Eastern Africa
جمعیت حدودی: 22,434,363 نفر
کد(های) تلفن کشور: 261
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: mg
واحد(های) پولی رایج کشور:
Malagasy ariary | MGA | Ar
زبان(های) رایج کشور:
French , Malagasy
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود