وحید مجیدی

اطلاعات کشور مالت


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

مالت
نام فارسی کشور: مالت
نام انگلیسی کشور: Malta
پایتخت: Valletta
قاره: Europe
موقعیت قاره: Southern Europe
جمعیت حدودی: 425,384 نفر
کد(های) تلفن کشور: 356
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: mt
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Maltese , English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

کتاب صوتی رایگان معجزه شکرگزاری از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram