وحید مجیدی

اطلاعات کشور مالزی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

مالزی
نام فارسی کشور: مالزی
نام انگلیسی کشور: Malaysia
پایتخت: Kuala Lumpur
قاره: Asia
موقعیت قاره: South-Eastern Asia
جمعیت حدودی: 31,405,416 نفر
کد(های) تلفن کشور: 60
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: my
واحد(های) پولی رایج کشور:
Malaysian ringgit | MYR | RM
زبان(های) رایج کشور:
Malaysian

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی امروز کجاها زلزله اومده؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram