وحید مجیدی

اطلاعات کشور مالی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

مالی
نام فارسی کشور: مالی
نام انگلیسی کشور: Mali
پایتخت: Bamako
قاره: Africa
موقعیت قاره: Western Africa
جمعیت حدودی: 18,135,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 223
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ml
واحد(های) پولی رایج کشور:
West African CFA franc | XOF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای عدد ابجد اسمت رو بدونی؟ کلیک کن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram