وحید مجیدی

اطلاعات کشور مایوت


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

مایوت
نام فارسی کشور: مایوت
نام انگلیسی کشور: Montserrat
پایتخت: Plymouth
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 4,922 نفر
کد(های) تلفن کشور: 1664
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ms
واحد(های) پولی رایج کشور:
East Caribbean dollar | XCD | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه وزن ایده آل و مناسب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram