وحید مجیدی

اطلاعات کشور موناکو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

موناکو
نام فارسی کشور: موناکو
نام انگلیسی کشور: Monaco
پایتخت: Monaco
قاره: Europe
موقعیت قاره: Western Europe
جمعیت حدودی: 38,400 نفر
کد(های) تلفن کشور: 377
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: mc
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی امروز کجاها زلزله اومده؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram