وحید مجیدی

اطلاعات کشور مکزیک


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

مکزیک
نام فارسی کشور: مکزیک
نام انگلیسی کشور: Mexico
پایتخت: Mexico City
قاره: Americas
موقعیت قاره: Central America
جمعیت حدودی: 122,273,473 نفر
کد(های) تلفن کشور: 52
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: mx
واحد(های) پولی رایج کشور:
Mexican peso | MXN | $
زبان(های) رایج کشور:
Spanish

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی چقدر کالری در روز باید مصرف کنی؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram