وحید مجیدی

اطلاعات کشور نپال


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

نپال
نام فارسی کشور: نپال
نام انگلیسی کشور: Nepal
پایتخت: Kathmandu
قاره: Asia
موقعیت قاره: Southern Asia
جمعیت حدودی: 28,431,500 نفر
کد(های) تلفن کشور: 977
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: np
واحد(های) پولی رایج کشور:
Nepalese rupee | NPR | ₨
زبان(های) رایج کشور:
Nepali

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

فال حافظ بگیر

twitter facebook linkedin whatsapp telegram