وحید مجیدی

اطلاعات کشور نیجر


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

نیجر
نام فارسی کشور: نیجر
نام انگلیسی کشور: Niger
پایتخت: Niamey
قاره: Africa
موقعیت قاره: Western Africa
جمعیت حدودی: 20,715,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 227
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ne
واحد(های) پولی رایج کشور:
West African CFA franc | XOF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تست آنلاین خودشناسی فروید

twitter facebook linkedin whatsapp telegram