وحید مجیدی

اطلاعات کشور هند


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

هند
نام فارسی کشور: هند
نام انگلیسی کشور: India
پایتخت: New Delhi
قاره: Asia
موقعیت قاره: Southern Asia
جمعیت حدودی: 1,295,210,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 91
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: in
واحد(های) پولی رایج کشور:
Indian rupee | INR | ₹
زبان(های) رایج کشور:
Hindi , English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی چاقی, لاغری یا متناسب؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram