اطلاعات کشور ونزوئلا


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

ونزوئلا
نام فارسی کشور: ونزوئلا
نام انگلیسی کشور: Venezuela (Bolivarian Republic of)
پایتخت: Caracas
قاره: Americas
موقعیت قاره: South America
جمعیت حدودی: 31,028,700 نفر
کد(های) تلفن کشور: 58
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ve
واحد(های) پولی رایج کشور:
Venezuelan bolívar | VEF | Bs F
زبان(های) رایج کشور:
Spanish
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود