اطلاعات کشور پالائو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

پالائو
نام فارسی کشور: پالائو
نام انگلیسی کشور: Palau
پایتخت: Ngerulmud
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Micronesia
جمعیت حدودی: 17,950 نفر
کد(های) تلفن کشور: 680
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: pw
واحد(های) پولی رایج کشور:
[E] | (none) | $
United States dollar | USD | $
زبان(های) رایج کشور:
English
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود