وحید مجیدی

اطلاعات کشور پاناما


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

پاناما
نام فارسی کشور: پاناما
نام انگلیسی کشور: Panama
پایتخت: Panama City
قاره: Americas
موقعیت قاره: Central America
جمعیت حدودی: 3,814,672 نفر
کد(های) تلفن کشور: 507
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: pa
واحد(های) پولی رایج کشور:
Panamanian balboa | PAB | B/.
United States dollar | USD | $
زبان(های) رایج کشور:
Spanish

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

قرآن کریم همراه ترجمه فارسی و انگلیسی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram