اطلاعات کشور پاپوآ گینه نو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

پاپوآ گینه نو
نام فارسی کشور: پاپوآ گینه نو
نام انگلیسی کشور: Papua New Guinea
پایتخت: Port Moresby
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Melanesia
جمعیت حدودی: 8,083,700 نفر
کد(های) تلفن کشور: 675
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: pg
واحد(های) پولی رایج کشور:
Papua New Guinean kina | PGK | K
زبان(های) رایج کشور:
English
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود