وحید مجیدی

اطلاعات کشور پرتغال


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

پرتغال
نام فارسی کشور: پرتغال
نام انگلیسی کشور: Portugal
پایتخت: Lisbon
قاره: Europe
موقعیت قاره: Southern Europe
جمعیت حدودی: 10,374,822 نفر
کد(های) تلفن کشور: 351
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: pt
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Portuguese

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه مهریه به نرخ روز

twitter facebook linkedin whatsapp telegram