اطلاعات کشور پرو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

پرو
نام فارسی کشور: پرو
نام انگلیسی کشور: Peru
پایتخت: Lima
قاره: Americas
موقعیت قاره: South America
جمعیت حدودی: 31,488,700 نفر
کد(های) تلفن کشور: 51
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: pe
واحد(های) پولی رایج کشور:
Peruvian sol | PEN | S/.
زبان(های) رایج کشور:
Spanish
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود