وحید مجیدی

اطلاعات کشور پلی‌نزی فرانسه


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

پلی‌نزی فرانسه
نام فارسی کشور: پلی‌نزی فرانسه
نام انگلیسی کشور: French Polynesia
پایتخت: Papeetē
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Polynesia
جمعیت حدودی: 271,800 نفر
کد(های) تلفن کشور: 689
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: pf
واحد(های) پولی رایج کشور:
CFP franc | XPF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

فال حافظ بگیر

twitter facebook linkedin whatsapp telegram