وحید مجیدی

اطلاعات کشور پیتکرن


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

پیتکرن
نام فارسی کشور: پیتکرن
نام انگلیسی کشور: Pitcairn
پایتخت: Adamstown
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Polynesia
جمعیت حدودی: 56 نفر
کد(های) تلفن کشور: 64
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: pn
واحد(های) پولی رایج کشور:
New Zealand dollar | NZD | $
Pitcairn Islands dollar | | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

کرنومتر آنلاین

twitter facebook linkedin whatsapp telegram