وحید مجیدی

اطلاعات کشور کالدونیای جدید


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

کالدونیای جدید
نام فارسی کشور: کالدونیای جدید
نام انگلیسی کشور: New Caledonia
پایتخت: Nouméa
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Melanesia
جمعیت حدودی: 268,767 نفر
کد(های) تلفن کشور: 687
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: nc
واحد(های) پولی رایج کشور:
CFP franc | XPF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه مهریه به نرخ روز

twitter facebook linkedin whatsapp telegram