وحید مجیدی

اطلاعات کشور کامرون


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

کامرون
نام فارسی کشور: کامرون
نام انگلیسی کشور: Cameroon
پایتخت: Yaoundé
قاره: Africa
موقعیت قاره: Middle Africa
جمعیت حدودی: 22,709,892 نفر
کد(های) تلفن کشور: 237
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: cm
واحد(های) پولی رایج کشور:
Central African CFA franc | XAF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
English , French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

ساعت كشورهاي مختلف جهان

twitter facebook linkedin whatsapp telegram