اطلاعات کشور کره جنوبی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

کره جنوبی
نام فارسی کشور: کره جنوبی
نام انگلیسی کشور: Korea (Democratic People's Republic of)
پایتخت: Pyongyang
قاره: Asia
موقعیت قاره: Eastern Asia
جمعیت حدودی: 26,545,050 نفر
کد(های) تلفن کشور: 850
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: kp
واحد(های) پولی رایج کشور:
North Korean won | KPW | ₩
زبان(های) رایج کشور:
Korean
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود