وحید مجیدی

اطلاعات کشور کواترو دو فرویرو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

کواترو دو فرویرو
نام فارسی کشور: کواترو دو فرویرو
نام انگلیسی کشور: Sao Tome and Principe
پایتخت: São Tomé
قاره: Africa
موقعیت قاره: Middle Africa
جمعیت حدودی: 187,356 نفر
کد(های) تلفن کشور: 239
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: st
واحد(های) پولی رایج کشور:
São Tomé and Príncipe dobra | STD | Db
زبان(های) رایج کشور:
Portuguese

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

کتاب صوتی رایگان معجزه شکرگزاری از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram