اطلاعات کشور کوبا


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

کوبا
نام فارسی کشور: کوبا
نام انگلیسی کشور: Cuba
پایتخت: Havana
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 11,239,004 نفر
کد(های) تلفن کشور: 53
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: cu
واحد(های) پولی رایج کشور:
Cuban convertible peso | CUC | $
Cuban peso | CUP | $
زبان(های) رایج کشور:
Spanish
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود