وحید مجیدی

اطلاعات کشور کوزوو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

کوزوو
نام فارسی کشور: کوزوو
نام انگلیسی کشور: Republic of Kosovo
پایتخت: Pristina
قاره: Europe
موقعیت قاره: Eastern Europe
جمعیت حدودی: 1,733,842 نفر
کد(های) تلفن کشور: 383
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ---
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Albanian , Serbian

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تست آنلاین خودشناسی فروید

twitter facebook linkedin whatsapp telegram