اطلاعات کشور کومور


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

کومور
نام فارسی کشور: کومور
نام انگلیسی کشور: Comoros
پایتخت: Moroni
قاره: Africa
موقعیت قاره: Eastern Africa
جمعیت حدودی: 846,461 نفر
کد(های) تلفن کشور: 269
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: km
واحد(های) پولی رایج کشور:
Comorian franc | KMF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
Arabic , French
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود