اطلاعات کشور گرجستان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

گرجستان
نام فارسی کشور: گرجستان
نام انگلیسی کشور: Georgia
پایتخت: Tbilisi
قاره: Asia
موقعیت قاره: Western Asia
جمعیت حدودی: 3,720,400 نفر
کد(های) تلفن کشور: 995
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ge
واحد(های) پولی رایج کشور:
Georgian Lari | GEL | ლ
زبان(های) رایج کشور:
Georgian
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود