وحید مجیدی

اطلاعات کشور گرنزی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

گرنزی
نام فارسی کشور: گرنزی
نام انگلیسی کشور: Guernsey
پایتخت: St. Peter Port
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 62,999 نفر
کد(های) تلفن کشور: 44
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: gg
واحد(های) پولی رایج کشور:
British pound | GBP | £
Guernsey pound | (none) | £
زبان(های) رایج کشور:
English , French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تست آنلاین خودشناسی فروید

twitter facebook linkedin whatsapp telegram