وحید مجیدی

اطلاعات کشور گویان فرانسه


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

گویان فرانسه
نام فارسی کشور: گویان فرانسه
نام انگلیسی کشور: French Guiana
پایتخت: Cayenne
قاره: Americas
موقعیت قاره: South America
جمعیت حدودی: 254,541 نفر
کد(های) تلفن کشور: 594
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: gf
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی امروز کجاها زلزله اومده؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram