سخن بزرگان

persianelite

فرد مورد نظر را انتخاب کنید

سخن بزرگان

کار کردن و زندگی کردن با هدف فقط یک طرح و نقشه ی بزرگ یا برنامه ی زندگی نیست، بلکه یک نگرش عملی برای هر روز از زندگی است.((اسپنسر جانسون))

نباید یک انسان بخیل بر نوامیس و نفوس و اموال و احکام و زمامداری مسلمین ولایت داشته باشد که حریص به اموال آنان باشد و نباید شئونِ حیاتی مسلمانان به ولایتِ جاهل واگذار شود، که آنان را با نادانی خود گمراه سازد. و نیز نباید والی مسلمانان جفاکار باشد که آنان را از روی جفا از حقوق خویش محروم کند.((امام علی (ع)))

باید حرف دو طرف را شنید.((مثل آلمانی))

بزرگان به کارهای کوچک و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می کنند.((مارک تواین))

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند.((سقراط))

با مصلحت دیگران ازدواج کردن، در جهنم زیستن است.((آرتور شوپنهاور))

«از چشم من افتاد». چرا؟ «من همسان او نیستم»؛ آیا انسانی تاکنون چنین پاسخ داده است؟((نیچه))

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است.((دیزرائیلی))

همه می‌توانند بزرگ باشند.((مارتین لوترکینگ))

افرادی که موفق هستند، آمادگی تغییر و قابلیت انعطاف دارند؛ تا جایی که بتوانند زندگی دلخواه خود را فراهم نمایند.((آنتونی رابینز))

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite