وحید مجیدی

سخن بزرگان


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

سخن بزرگان

بهره من از دانش و حکمت تنها این بود که بر جهل خود دانا شدم.((بقراط))

کمتر کسی می تواند بدون دغدغه و در کمال متانت به بیان باورهایی بپردازد که با تعصبات محیط اجتماعی او یکسان نباشد. بسیاری از مردم شهامت داشتن چنین باورهایی را هم ندارند.((آلبرت انیشتین))

بر حذر باش که آرامش و تامل تو به آرامش و تامل سگی در مقابل دکان قصابی همانند نباشد که از ترس یارا نمی کند پیش رود و حرص و آز پای پس رفتن او را بسته است.((نیچه))

دانشمندان، علماء و بزرگان، هر یک نردبانی برای پیشرفت دارند، اما شاعران و هنرمندان، این مدارج را پروازکنان می پیمایند.((ویکتور هوگو))

روشن است کسانی که سبب شادمانی شما می‌شوند، همیشه بر کسانی که شما را دل‌تنگ می‌کنند، برتری دارند.((استیو چندلر))

کسی که فکر نمی کند، به ندرت دم فرو می بندد.((آیزاک نیوتن))

هیچ انقلابی نتوانسته است نیکبختی و خوشبختی جاودانه ی اجتماعی را تضمین کند.((آندره موروا))

عشق به همنوع در مقایسه با هراس از همنوع پیوسته امری بی اهمیت، تا حدودی قراردادی و ظاهری بوده است.((نیچه))

مهم‌ترین بخش تجسم پویا، نه تنها دستیابی به رویاست، بلکه ایجاد آن دگرگونی‌هایی است که نخست در درون انسان روی می‌دهد.((استیو چندلر))

ارزیابی یعنی آفرینش.((نیچه))

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram