سخن بزرگان


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

سخن بزرگان

مادام که خود را بزرگ نمی دارید، نمی توانید به این امید باشید که دیگران، شما را بزرگ دارند و ارج نهند.((ریچارد تمپلر))

آدمی، همچنان است که در دل خود می پندارد.((فلورانس اسکاول شین))

عشق، پارچه ی گلدوزی شده ای است که طبیعت، آن را آراسته و تخیل، نقش و نگار آن را ترسیم کرده است.((فرانسوا ولتر))

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد.((دیل کارنگی))

محبت گوهر گرانبهایی است که در برخی از قلبها روی آن خاکستر نشسته است. این پوشش نازک و کوتاه را با تبسم بزدایید تا گوهر گرانبهایی که پنهان است، آشکار شود و با درخشش خود، روح و قلب همگان را روشن سازد.((موریس مترلینگ))

آن کسی بزرگترین است که بتواند تنهاترین باشد، پنهان ترین، رهپویی متفاوت از دیگران، انسانی فراسوی نیک و بد، سرور فضیلت های خویش و لبریز از اراده.((نیچه))

انسان‌های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.((آنتونی رابینز))

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید.((کنفسیوس))

یک ساعت کوهنوردی، از یک قدیس و یک ابلیس، دو برادر می سازد.((نیچه))

در صف‌‌آرایی و حمله بر دشمن، زره‌پوش را بر بی‌زره مقدّم بدارید، و دندان‌ها را بر هم بفشارید، زیرا در زمانِ وارد کردن نیزه‌ها بر بدن دشمن، این حالت بهتر می‌تواند شمشیرها را از فرق سر برگرداند و بپیچد، زیرا این حرکت و پیچیدن، زخم را کاری‌تر، و شکاف را عمیق‌تر می‌سازد، و پلک‌ها را روی هم گذارید و چشم را نیم‌بسته نگهدارید. زیرا این حالت، دل را محکم‌تر و آرام‌تر می‌سازد.((امام علی (ع)))

نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود