وحید مجیدی

سخن بزرگان


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

سخن بزرگان

وقتی انسان به شخصی، مکانی و یا روش ویژه ای در زندگی عادت کند و ناگهان آن را از دست بدهد، یک جای خالی در دل انسان باقی می گذارد.((جین وبستر))

تیم تنها زمانی تغییر می کند که افراد آن به خودشان ایمان داشته باشند؛ به عنوان یک رهبر باید آن ایمان را آغاز کنید.((جان ماکسول))

زمانی که رشد می‌کنید و در زندگی مردم، کارآیی مثبت دارید، زندگی را به گونه‌ای دیگر تجربه می‌کنید که همان خوشبختی و شادمانی راستین است.((آنتونی رابینز))

هر کس باید بپذیرد که ارزش کمک – وام، قرض گرفتن – را دارد. زیرا توانایی شما برای پذیرش کمک دیگران، تعیین کننده‌ی توانایی شما برای کسب دارایی است.((اندرو متیوس))

دل قوی دارید که او هرگز ما را رها نمی کند و هر لحظه در درون ما زنده است.((وین دایر))

هیچ پدیده ای تحت تأثیر سنت گرایی، به اندازه ی قلمرو هنر آسیب پذیر نیست.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

عشق پاک، می تواند نیکبخت‌ترین و دل‌انگیزترین زندگی را به وجود آورد.((ویکتور هوگو))

انسان نباید به این بیندیشد که بهتر از دیگران هست یا نیست، بلکه باید به این بیندیشد که می تواند بهتر از آن چیزی که خودش هست، باشد؛ هر کسی شایسته ی بهتر بودن نسبت به خودش است.((اسپنسر جانسون))

هنرمند و نویسنده مزدور از هر کشنده ای زیانبارتر است.((اُرد بزرگ))

عشق، ترس را دور می سازد، همچنان که نور، ظلمت را.((اشو))

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram