سخن بزرگان


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

سخن بزرگان

مردمان هم، سوگند عاشق را سوگند نمی شمارند.((افلاطون))

مصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی.((آبراهام لینکلن))

عمر زیادی کردم و نگران دشواری‌ها و دردسرهای زیادی بودم که بیشتر آن‌ها هرگز روی نداد.((مارک تواین))

شهود در پی چیزی جدا از دانش است؛ شهود در پی خوشی است.((اریک نیوتن))

از قمار دوری کن؛ زیرا قمار بازی کار شیطان، کودک حرص و آز، برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است.((جورج واشنگتن))

انسان آزاد متولد شده و آزاد است. چه می شد اگر با زنجیر به دنیا می آمد؟((فریدریش شیلر))

سرود آزادی از میان میله‌های زندان بیرون نمی‌آید.((جبران خلیل جبران))

آرزوی ما شبیه بیچاره ی تنگدستی است که فکر می کند در آسمان، زمین وجود دارد.((فرناندو پسوا))

تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است.((ناپلئون بناپارت))

مرد بزرگ از صفات خوب دیگران استفاده می کند، نه از صفات بدشان سوء استفاده.((کنفسیوس))

نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود