سخن بزرگان


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

سخن بزرگان

دانش بیمناک ترین بلای جان آدمی است... رنج و بدبختی آن از طاعون و قحطی و جنگ بیشتر است.((داستایوسکی))

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان، فراموشی است.((اُرد بزرگ))

تا زمانی که در این دنیا درد و رنج، تنهایی و گرسنگی وجود دارد، ما در برابر آنها پاسخگو هستیم.((لئوبوسکالیا))

با زنان مشورت مکن، رأی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است.((امام علی (ع)))

تفاوت آدمها با هم جزیی است، اما همان تفاوت جزیی سبب اختلافهای کلی می شود. تفاوت جزیی آنها هم همان نگرش و نوع نگاه آنها است.((جان ماکسول))

آنچه می کوشد تو را پایین بکشد حقیقت ندارد.((وین دایر))

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت که مادرم زنها را در وضع حمل مدد می کرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می کنم که زاینده شوند؛ یعنی علمی که در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.((سقراط))

آدم نادان در همه کار نظر می دهد.((مثل آلمانی))

بهتر است پیش از آنکه شخصی ساعتی را تلف شده بداند، سرگرم بی ارزش ترین کار گردد.((گوته))

دوست بدار بر دیگری آن‌چه را که برای خود دوست داری و آن‌چه برای تو ناملایم و ناگوار است، بر دیگران نیز کراهت‌بار تلقی کن.((امام علی (ع)))

نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود