سخن بزرگان (اندرو متیوس)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- برای پول درآوردن یا گرد‌آوردن آن، باید بتوانید با آن شاد باشید.


2- برای کامروا بودن و شاد زندگی کردن، سخن های ناخوشایند را نشنیده بگیر و ستایش‌ها را در ذهن نگه دار.


3- اگر بیش از اندازه وابسته به پول باشید، پول درآوردن و نگه داشتن آن برایتان دشوار خواهد بود.


4- اگر من زیاد پول داشته باشم، دیگران بی‌پول می‌مانند! این نابخردانه‌ترین باور است.


5- هر کس باید بپذیرد که ارزش کمک – وام، قرض گرفتن – را دارد. زیرا توانایی شما برای پذیرش کمک دیگران، تعیین کننده‌ی توانایی شما برای کسب دارایی است.


6- پول، یک بازی است و شما با بازی کردن برنده می‌شوید نه با زجر کشیدن.


7- توانگران و تهیدستان، دو نگرش کاملاً متفاوت [ =دیگرگون ] نسبت به پول داشته‌اند. تهیدستان، آرزو می‌کرده‌اند پول به دست آورند و توانگران، باور داشته‌اند که به دست می‌آورند.


8- احساس توانگر بودن، دارایی راستین را در پی خواهد داشت.


9- خطاهایی که برنده‌ها انجام می‌دهند به مراتب بسیار بیشتر از خطاهایی است که بازندگان انجام می‌دهند و به همین دلیل است که آنها برنده‌اند.


10- توانگر بودن یک هدف نیست، بلکه یک فرآورده ی جنبی است.


11- برای توانگر بودن باید بتوانید نسبت به توانگران دیگر احساس خوب و مثبت داشته باشید.


12- کتابهای دینی، ما را به دستگیری از تهیدستی تشویق [=آرزومند] می‌کنند، نه به پیوستن به آنها.


13- ترس خرج کردن پول را از خود دور کن که این برای توانگر شدن دارای اهمیت است. گاه و بی‌گاه برای خود پول خرج کن.


14- مسیر حرکت افراد کامروا به سوی کامیابی است، در صورتی که تلاش شکست ‌خوردگان، گریز از شکست است.


15- اگر پذیرش کامیابی برای شما نگرانی و آشفتگی به همراه بیاورد، همیشه خود را دور از کامیابی نگاه خواهید داشت.


16- مهم نیست که از کجا آغاز می‌کنی، مهم، آن نقطه‌ای است که برای پایان دادن بر می‌گزینی.


17- ما ایستادگی را از طبیعت می آموزیم؛ رودی که از رفتن باز بایستد بوی گند می گیرد.


18- هر جا که هستید، همانجا نقطه آغاز است؛ تلاش بیشتر امروز سازنده فردای متفاوت شماست.


19- دنیا به تلاش پاداش می دهد نه به بهانه.

زندگینامه اندرو متیوس :


نویسنده کتاب راز شاد زیستن
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود