سخن بزرگان (برایان تریسی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- شما آهن‌ربایی زنده هستید؛ در مورد هر چه بیندیشید، همان را به سمت خود می‌کشید.


2- زندگی همچون قفلی پیچیده است؛ تنها کاری که باید بکنیم این است که شماره‌های درست و ترتیب درست آن‌ها را پیدا کنیم تا بتوانیم هرآنچه می‌خواهیم، به دست آوریم.


3- نخست در مورد هدف روشن و بنیادی زندگی‌تان تصمیم بگیرید و سپس، همه‌ی تلاش‌های خود را پیرامون آن، سازماندهی کنید.


4- بدانید که براستی چه هدفی را دنبال می‌کنید، ولی برای دستیابی به آن انعطاف نشان بدهید.


5- درستی، صفتی است که سایر ارزش ها را در وجود شما نگاه می دارد و سبب می شود زندگی تان را بر پایه ی آنها استوار کنید.


6- درستی، زیربنای منش است و ساختن منش، مهمترین وظیفه ی ما است.


7- تنها انسانی که با والاترین ارزش ها و فضایل، زندگی می کند، به راستی، درستی و راستگویی رسیده است.


8- کنش های شما، منش شما را می سازند.


9- اگر هر چه بیشتر، کنش ها، گفتار و کردار شما بر پایه ی والاترین ارزش هایتان باشند، بیشتر به خودتان دلبسته شده و احساس بهتری نسبت به خودتان پیدا می کنید.


10- رو راست بودن با خود، یعنی رو راست بودن با همه ی کسانی که در زندگی شما نقش دارند.


11- درستی شما در میزان پایبندی تان به گرامی ترین ارزش هایتان جلوه می کند.


12- در هر شرایط مالی که هستید، زمانی که بخواهید دیگر کار نکنید، باید بتوانید یک سال آینده را با همان شرایطی که اکنون دارید، سپری کنید؛ بدون هیچ‌گونه درآمدی.


13- باورهای شما، بیانگر منش و انسانیت شما است.


14- مشکلات ما را متوقف نمی کنند، بلکه به ما آموزش می دهند.


15- یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید.


16- هر فعالیت یا عدم فعالیتی مستلزم انتخابی است بین آنچه بیشتر اهمیت دارد و آنچه کمتر اهمیت دارد.


17- پاداش هایی که در زندگی می گیرید بستگی به این دارد که چه کاری می کنید، چقدر خوب آن را انجام می دهید و چقدر مشکل است که بتوان کسی را جایگزین شما کرد.


18- قانون کاشت و برداشت، اصل و اساسی زندگی بشر است. شما امروز محصولی را برداشت می کنید که در گذشته بذر آن را کاشته اید.


19- دقت و تمرکز، رموز عملکرد عالی هستند.


20- مدیریت زمان وسیله ای است که می تواند شما را از جایی که هستید به جایی که می خواهید باشید برساند.


21- خوشبختی زمانی به دست می آید که شما به کاری که انجام می دهید باور داشته باشید، آن را خوب بشناسید و دوست بدارید.


22- قانون حد توانایی می گوید: همیشه برای انجام ضروری ترین کارها زمان کافی وجود دارد.


23- قانون حذف گزینه ها می گوید: انجام یک کار مستلزم صرف نظر از انجام کارهای دیگر است.


24- بهره وری بالا نتیجه ی بالا بردن کارآیی وقت است؛ به این ترتیب که تنها مهمترین کارها را انجام دهید.


25- توانایی شما در به تعویق انداختن خوشی های کوتاه مدت، تعیین کننده میزان پیشرفت مالی شما در دراز مدت است.


26- برای مدیریت زمان خود باید خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید.


27- پیشرفت های جزیی در استفاده بهتر از وقت می تواند در مجموع منجر به دگرگونی های اساسی در زندگی شما شود.


28- هنگام کار کردن، وقت تلف نکنید، بی وقفه کار کنید و از خودتان بیشتر مایه بگذارید.


29- سطح دانش و مهارتی که در حال حاضر دارید حداکثر توان فعلی شما را تعیین می کند.


30- ارزش هر چیزی را می توان با مقدار زمانی که حاضرید صرف آن کنید اندازه گیری کرد.


31- توانایی شما در مدیریت زمان برای دستیابی به بالاترین نتایج، مهارت اصلی در کارآیی فردی است.


32- آینده متعلق به افراد با قابلیت است.


33- اکثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند که بیشتر آرامش بخشند تا هدفمند.


34- بخش قابل توجهی از زمان خود را با کسانی بگذرانید که در زندگی، بیشترین اهمیت را برای شما دارند و نگذارید که در طول این مدت کسی مزاحمتان شود.


35- برای آنکه درآمدتان بیشتر شود باید بیشتر چیز یاد بگیرید.


36- بدترین نوع هدر دادن وقت این است که کارهایی را که هرگز نیازی به انجام دادنشان نیست به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.


37- انجام کاری که براستی از آن لذت می برید رمز عملکرد عالی است.


38- کلید آینده رشد مداوم شخصی و حرفه ای شماست.


39- جمع آوری هر ثروتی با فروش خدمات فردی یا در حقیقت زمان شخصی آغاز می شود.


40- کلید آینده، رشد مداوم و شخصی شماست.


41- یک روش عالی برای موفقیت در کار این است : افکارتان را روی کاغذ بیاورید.


42- کلید دستیابی به موفقیت بزرگ، پیروزی، احترام و خوشبختی در زندگی این است که بتوانی ذهنت را تمام و کمال روی مهمترین کار یا هدفی که داری متمرکز کنی، آن را درست انجام دهی و تا زمانی که تمام نشده، دست از کار نکشی.


43- مدیریت زمان در حقیقت مدیریت شخصی، مدیریت زندگی و مدیریت خودتان است.


44- اگر افراد موفق، هم تاثیر گذارند و هم کار آمد، به این دلیل است که هم کارهای درست را انجام می دهند و هم کارهایشان را به درستی انجام می دهند.


45- با یک مدیریت زمان عالی، کیفیت زندگی شما بهتر می شود و برای افراد و چیزهایی که از آنها لذت می برید، فرصت بیشتری به دست می آورید.


46- برای آنکه بتوانید به مهارت های عالی در مدیریت زمان دست یابید، سعی کنید در آن واحد، تنها روی تغییر یکی از رفتار های خود تمرکز کنید.


47- اهمیتی ندارد که از کجا آمده اید، مهم این است که به کجا می روید.


48- داشتن اهداف روشن و از پیش تعیین شده برای پیشرفت و موفقیت مطلقا ضروری است.


49- زمان، با ارزش ترین سرچشمه مالی و تمام موجودی شما برای خرید چیزهایی است که در زندگی خواهان آن هستید.


50- زمان از بین رفتنی است؛ نمی توان آن را پس انداز کرد، تنها می توان آن را به روشهای گوناگون خرج کرد.


51- مدیریت زمان بیش از هر چیز نیاز به انضباط فردی، خویشتن داری و تسلط بر نفس دارد.


52- کیفیت زندگی شما بستگی به کیفیت مدیریت شما در استفاده بهتر از زمان دارد.


53- به هر اندازه مهارت های خود را بالا ببرید، می توانید در مدت زمان کمتر، کارهای بیشتری انجام دهید.


54- یکی از بهترین راههای استفاده از زمان این است که قابلیت های خود را در زمینه هایی که نتایج کلیدی را برای شما به بار می آورد، افزایش دهید.


55- همه چیز به حساب می آید. هر کاری که انجام دهید، یا به شما کمک می کند و یا آسیب می رساند؛ هیچ چیزی خنثی نیست.


56- نقطه شروع تصمیم های بهتر، نقطه پایان تصمیم های بدتر است.


57- زندگی شما تنها زمانی بهتر می شود که خودتان بهتر شوید.


58- اینکه چه کسی باشید و در چه موقعیتی قرار داشته باشید، بر عهده شما و نتیجه انتخابها و تصمیم گیری های خودتان است.


59- ما در رشته ای به کمال می رسیم که به آن عشق می ورزیم.


60- ریشه همه شکست ها و پریشانیها در احساس منفی است.


61- احساس، نیروی برانگیزنده ذهن است.


62- عوامل ایجاد تحول، عشق و نیاز است، اما عشق از نیاز مهمتر است.


63- ذهن به هر حال خالی نمی ماند؛ آن را با افکار مثبت پر کنید تا پریشانی و نگرانی در آن جای نگیرد.


64- خداوند به هر یک از ما قدرت داده است که در یک رشته به کمال برسیم که آن را حیطه کمال می گوییم.


65- ما باید از مرز متوسط بودن خارج شویم، ما حق نداریم متوسط باشیم.


66- اگر محدودیتی وجود دارد در ذهن ماست نه در دنیای خارج.


67- خوشبختی، تحقق تدریجی هدف و آرمانی ارزشمند است.


68- نوآوریها به وسیله کسانی به وجود می آید که حتی در آن رشته کار نکرده اند.


69- شما همان می شوید که درباره اش فکر می کنید.


70- آنچه اکنون هستیم نتیجه افکار ما تا امروز است.


71- احساس منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید.


72- سرنوشت آینده ما از کوشش جسمی ما نیست، از طرز فکرها و دیدگاه های ما است.


73- پذیرش مسئولیت مهمترین نشانه رشد و بلوغ یک انسان است.


74- برای کامیابی همواره باید چند احساس مثبت در زندگی ما حاکم باشد.


75- افراد ناموفق و ناخشنود همواره یک گونی از عادتهای منفی را بر پشت خویش می کشند.


76- هیچ کس مسئول شکست ما نیست.


77- حدود سه درصد مردم دارای هدف هستند و تنها یک درصد مردم آن را روی کاغذ می آورند.


78- ادیسون در اختراع 1097 پدیده، بیشترین شکست ها را تحمل کرده است.


79- ادیسون برای پرورش گیاه ماده خام لاستیک سازی، هزار و هفتصد بار آن را تجربه کرد؛ یعنی هزار و هفتصد بار شکست خورد.


80- ادیسون می گوید من در هر شکست توانسته ام راههای به نتیجه نرسیدن آن پدیده را کشف کنم.


81- راز برتری، بزرگی، افتخار و شهرت در خدمت به دیگران است.


82- انسان نابغه به دنیا می آید، اما بنا به عادت از ذخیره خلاقیت خود استفاده نمی کند.


83- مهمترین مهارتی که در تمام عمر خود می توانیم کسب کنیم، روابط انسانی برتر با سایر مردم است.


84- هشتاد و پنج درصد خوشی و خشنودی ما از زندگی از رابطه نشاط انگیز با دیگران به دست می آید.


85- هنر ارتباط برتر به استعداد و مهارت سازش با دیگران مربوط می شود.


86- سه درصد از درآمدتان را برای یادگیری مداوم روی خودتان سرمایه گذاری کنید.


87- باارزش ترین سرمایه شما خودتان هستید؛ برای بالا بردن ارزش خود تمامی آموزش های لازم را فرا گیرید.


88- هیچ کس جز خودتان نمی تواند مانع شود که در کارتان جزء بهترین ها باشید.


89- با افراد مناسب یعنی انسانهای مثبت و هدفمندی که شما را تشویق می کنند و الهام بخش هستند، نشست و برخاست کنید.


90- با افکاری که برای شما محدودیت ایجاد می کنند به مقابله برخیزید. بسیاری از آنها هرگز درست نیستند.


91- آرامش فکری را بالاترین هدف زندگی خویش قرار دهید و بر اساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.


92- زندگی را آن گونه که هست ببینید، نه آن گونه که شما دوست دارید باشد.


93- ایستادگی در برابر سختی ها در شما اعتماد به نفس ایجاد می کند و توانایی شما را نیز افزایش می دهد.


94- انسان به طور طبیعی تمایل به آسانترین راه دارد. اگر در برابر این تمایل ایستادگی کنید، نیرومندتر و تواناتر می شوید.


95- تلاش و مبارزه با مشکل های کوچکتر، توانایی مبارزه با مشکل های بزرگتر را به شما می دهد و دستاوردهای بزرگتری را نصیب شما می کند.


96- زندگی شما بازتاب افکارتان است؛ اگر افکارتان را تغییر دهید، زندگی شما دگرگون می شود.


97- در هر زمینه ای هر چه بیشتر یاد بگیرید و دانش خود را بالا ببرید، اعتماد به نفس تان نیز بیشتر می شود.


98- تمرین و تکرار زیاد در هر زمینه ای، برگ برنده را به دست شما می دهد.


99- راحت طلبی، دشمن شماره یک شهامت و اعتماد به نفس است.


100- آنچه به نظر می رسد بزرگترین مشکل زندگی شماست ممکن است تبدیل به بزرگترین موقعیت شما شود.


101- شما را به این جهان آورده اند تا در زندگی خود کاری شگفت انگیز انجام دهید.


102- یاداشت هدف هایتان بر روی کاغذ، احتمال دستیابی به آنها را 1000% افزایش می دهد.


103- هر چقدر کارتان را بهتر انجام دهید، خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و اعتماد به نفس تان نیز بیشتر خواهد شد.


104- هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.


105- دم را غنیمت شمارید. اگر از زمان حال استفاده کنید می توانید قدرتی را که می خواهید به دست آورید.


106- تاریخ بشر حکایت انسانهای عادی است که بر ترس خود چیره شده و کارهای شگفت انگیزی انجام داده اند.


107- پیش از شروع هر کاری از خودتان بپرسید: انجام دادن یا ندادن این کار چه تاثیرات بلندمدتی بر زندگی من خواهد داشت؟


108- اگر دو کار مهم را پیش رو دارید، اول کاری را که بزرگتر، سخت تر و مهمتر است، انجام بدهید. خود را موظف کنید که بلافاصله دست به کار شوید و آنقدر ایستادگی به خرج دهید تا کار تمام شود، پیش از آنکه دست به انجام کار دیگری بزنید.


109- یک انسان عادی اگر بتواند این عادت را در خود ایجاد کند که کارهایش را به گونه ای روشن اولویت بندی کند و کارهای مهم را به سرعت انجام دهد، می تواند از یک نابغه که زیاد حرف می زند و نقشه های عالی می کشد، اما کمتر کاری را به انجام می رساند، پیشی بگیرد.

زندگینامه برایان تریسی :


رایان تریسی (به انگلیسی: Brian Tracy) (زادهٔ ۱۹۴۴ در شارلوت‌تاون کانادا) از نویسندگان کتابهای خودیاری است که بسیاری از کارهای خود را به صورت کتاب گویا ارائه داده. موضوع سمینارها و ارائه‌های او شامل رهبری، فروش، مدیریت موثر و استراتژی کسب و کار است.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود