سخن بزرگان (جفری کروکشنک)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- رقابت [=چشم و هم‌چشمی]، پایه و بنیان کسب و کار است.


2- هر اندازه هم که باهوش باشید، به هر روی، به تنهایی نمی‌توانید کاری از پیش ببرید.


3- هماهنگی و پیوستگی، هر دو برای دارندگان تکنولوژی‌های بزرگ، مهم هستند.


4- گاهی، اندیشه‌ی استراتژیک این است که با کمترین‌ها، بیشترین کار را انجام دهید.


5- آینده، همیشه هم به شما خوشامد نمی‌گوید و بدون پروراندن آن، ممکن است برای شما درنگ نکند.


6- یک همه‌چیزدان هم به ناگزیر همه چیز را نمی‌داند؛ حتی اگر یک نابغه‌ی همه‌چیزدان باشد.


7- گاهی، پیاده کردن آنچه که در ذهن دارید، به کمی دقت نیاز دارد تا نتیجه‌ی خوبی داشته باشد.


8- گاهی، آنچه را که آزموده‌اید و درست است، بهتر از همه‌ی گزینه‌های شناخته شده است.


9- اگر به فردی که سابقه‌ی خیانت کاری دارد، راه دادید، بسیار مراقب باشید که جایتان را نگیرد.


10- بهتر است تکه‌تکه، ثمره‌ی کارتان را نشان دهید، تا اینکه به سبب کامل نشدن، برای پرده‌برداری از آن، زمان بسیاری درنگ کنید.


11- هنگامی که شما از سابقه‌ی فردی آگاه هستید و می‌دانید چه گونه آدمی‌ست، دیگر نباید از او رودست بخورید.


12- در پناه کسی بودن، به راستی، زیباست؛ ولی از آن هم زیباتر، بودن در پناه کسی‌ست که ما را دوست دارد و همیشه در کنار ماست.


13- پیمانی که نتوان بر سر آن ماند، یک دروغ است و هیچ‌کس دوست ندارد به او دروغ گفته شود.


14- زمانی که یک غریبه، رفتار بدی در حق ما بکند، زیاد به آن اهمیت نمی‌دهیم، ولی خدا نکند که دوستی نزدیک، یا یکی از اعضای خانواده، یا کسی که دوستش داریم، در حق ما بدی کند.


15- اغراق کردن [=گزافه‌گویی] بیش از اندازه، می‌تواند بدترین گونه‌ی پیمان‌شکنی باشد.


16- آینده‌نگری را با حقیقت [=راستی و درستی]، هماهنگ کنید.


17- اگر نتوانید آسمان آبی را ببینید، به پایان راه رسیده‌اید.


18- از ایجاد دگرگونی در شرایط خود نترسید، حتی اگر در شرایط کنونی، آسوده باشید.


19- همه‌ی پل‌ها را پشت سر خراب نکنید.


20- اگر روزی ناگزیر شوید با دشمن‌تان، دوست شوید، بهترین کار، تنبیه کردن او به روش بخردانه و هوشیارانه است.


21- بودن یک نفر معمولاً بهتر از نبودنش است.


22- مدیر عامل‌های ناتوان، مدیر عامل‌های ناتوان‌‌تری را به وجود می‌آورند.


23- مدیران خوب، شمشیرهای خود را تاب می‌دهند، ولی دشمنی‌هایشان را نیز کنار می‌گذارند.


24- یکی از بدترین کارهایی که یک مدیر می‌تواند انجام دهد، این است که بین کارمندانش، تبعیض [=برتری یکی بر دیگری] به وجود بیاورد. اگر مزایایی وجود دارد، باید برای همه باشد.

زندگینامه جفری کروکشنک :


نویسنده کتاب های متعددی مربوط به مدیریت و مدیران.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود