سخن بزرگان (ریچارد گرهم)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- شادی راستین از درون ما و از شناخت خودمان سرچشمه می گیرد، نه از مالکیت [ =ازآنِش ] چیزهایی که بیرون از وجود ما هستند.


2- نخستین گام برای داشتن یک زندگی شادتر و کامیاب تر این است که مالکیت [ =ازآنِش ] وضعیت کنونی زندگی تان را به دست گیرید.


3- هیچ فرد دیگری، زندگی شما را مهار نمی کند، مگر اینکه به او اجازه دهید.


4- در هر دم از زندگی تان می توانید اراده کنید راه تازه ای را در پیش بگیرید و خودتان را از شیوه ی اندیشه ی فلج کننده ای که شما را تاکنون، واپس نگه داشته است، رها سازید.


5- به جای گردن نهادن، تصمیم بگیرید زندگی تان را بهتر کنید؛ اگر بخواهید، می توانید.


6- کسانی که پیوسته ناآرام اند، عزت نفس شان کم است و خودشان را دست کم می گیرند.


7- اگر شمار بیشتری از مردم، همان میزان انرژی را که برای سرزنش، گلایه و خرده گیری از دیگران بکار می برند، برای به دست گرفتن مالکیت [ =ازآنش ] زندگی شان به کار می گرفتند، تا چه اندازه زندگی شان بهتر می شد.


8- هیچ چیز با ارزشی در زندگی، ساده به دست نمی آید.


9- از گناهان خود، درس بگیرید تا از تکرار آن جلوگیری کنید.

زندگینامه ریچارد گرهم :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود